Nevezés


BELÉPÉS A NEVEZÉSI PROGRAMBA


HAZAI VERSENYEK
Licence díjak befizetése a Magyar Lovassport Szövetség ügyfélkapu rendszerén keresztül: ÜGYFÉLKAPU
További információ ITT.


KÜLFÖLDI VERSENYEK


A hazai rendezésű nemzetközi versenyek esetében a leadott nevezések csak a Magyar Lovassport Szövetség által hitelesített nevezési formanyomtatvánnyal együtt érvényesek.

Külföldi nemzetközi versenyekre csak a Magyar Lovassport Szövetségen keresztül, a Szövetség által hitelesített nevezési formanyomtatvánnyal együtt lehet nevezni.

CIC* és CCI* versenyekig a Szövetségi Kapitány hatáskörébe tartozik a ló-lovas páros nevezésének jóváhagyása. CIC** és CCI** kategóriáktól a korábban megszerzett minősítő (legkisebb szükséges) eredmények alapján, a Szövetségi Kapitánnyal egyeztetve, a Szövetségen keresztül történhet meg a nevezés. A minősítő eredményekről bővebben a Nemzetközi Lovastusa Szabályzatban (Letöltések) olvashat. Kérünk mindenkit, hogy az ügyintézés gördülékeny lebonyolítása érdekében egy-két munkanappal a nevezési határidő lejárta előtt jelezze részvételi szándékát a Szövetség felé. (A nevezési határidőkről a versenykiírásokból tájékozódhat.)

Hazai rendezésű nemzetközi (CIC vagy CCI) 1* és 2* szintű versenyeken elegendő a nemzeti lóútlevél, melyhez ideiglenes FEI regisztrációt kell kiváltani. Magasabb szintű verseny esetében kötelező a FEI lóútlevél. Külföldi rendezésű nemzetközi versenyek esetében minden szinten kötelező a nemzetközi FEI lóútlevél kiváltása, mely a Magyar Lovassport Szövetség Sportirodájában intézhető.

Felhívjuk figyelmét, hogy 2013. január 1-től minden, a FEI-nél újonnan regisztrált lovat kötelezően el kell látni a mikrochippel. Csak mikrochippel ellátott lónak lehet kiállítani FEI Nemzetközi Útlevelet, aminek igénylésekor a chipnek már beültetve, a matricának pedig a nemzeti útlevélben kell lennie.

Amennyiben segítségre van szüksége, keresse munkatársainkat:
info@eventing.hu


Tanácsok:

  • Külföldi versenyzések tervezése során mindig tájékozódjon a fogadó és tranzit országok állategészségügyi követelményeiről.
  • Ha bajnokságra készül, már a minősülések megszerzése során figyeljen arra, hogy a bajnokságok esetében ló és lovas minősüle egy párosként értelmezendő, ellentétben a nem bajnoki versenyektől, ahol a minősülések külön-külön is megszerezhetők.
  • Segítsen a szervezőknek! Ne feledje értesíteni az illetékeseket érkezése tervezett időpontjáról, a szükséges parkolóhelyekről és szállásigényéről.
  • Bizonyos mértékű nevezési díj, vagy boxdíj előleg átutalása a legtöbb esetben előírás és a nevezés elfogadásának előfeltétele.
  • Részletes adatok és rövid életrajz segítséget jelent a szervező és a bemondó számára a tartalmas kommentárok összeállítása során, ezért ha teheti, ne mulassza el a nevezési formanyomtatvány pontos kitöltését.

     

Figyelem!
2013-tól módosul a nevezési rendszer, új szabályzat 2013. január 1-től elérhető.Ahhoz, hogy valaki nemzetközi versenyen indulhasson, különböző számú, alacsonyabb kategóriájú versenyeken kell sikeresen szerepelnie és az alábbi Minimális Alkalmassági Feltételeknek kell megfelelnie.
A korábbi "Minősítő Eredmények" helyett a "Minimális Alkalmassági Feltételek" (vagy Minimális Elvárások Rendszere, továbbiakban MER, Minimum Eligibility Requirements) elnevezést vezette be a Nemzetközi Lovas Szövetség. Ezzel kívánják elkerülni azt a téves látszatot, miszerint a kisebb pályákon sikeresen teljesítő sportolók eredményeik alapján képesek lesznek arra, hogy részt vegyenek a magasabb kategóriák versenyein. Az előírás azonos maradt, csupán a megfoglamazás változott. A rendszer a minimális követelményeket rögzíti, melynek értelem szerűen ki kell egészülni a szakmai vezetés jóváhagyásával. A Nemzeti Szövetségek felállíthatnak ennél komolyabb követelményrendszert is a lovasok/lovak nevezéseinek engedélyezése során.


Mikor teljesül a Minimális Alkalmassági Feltétel?
Egy versenyen elért eredmény akkor számítható be MER-ként az alábbi követelményrendszerben, ha a következő feltételek teljesülnek:
- díjlovaglásban maximum 75 hibapont
- terep akadályhiba nélkül történő teljesítése (kivétel: FEI Lovastusa Szabályzat 520. cikkely) továbbá maximum 90 másodperc késés 1*, 2* és 3*-os versenyeken, valamint maximum 120 másodperc késés 4* verseny esetében
- díjugratásban maximum 16 verő-hibapont


Mi a Minimális Alkalmassági Feltételek megszerzésének határideje CI és CIO versenyek esetén?
Hosszú formátumú (CCI) versenyre történő nevezés esetén a minimum feltételeknek legalább 24 nappal a vonatkozó verseny terepnapja előtt teljesülni kell.
Rövid formátumú (CIC) versenyre történő nevezés esetén a minimum feltételeknek legalább 10 nappal a vonatkozó verseny terepnapja előtt teljesülni kell.


Minimális Alkalmassági Feltételek CI és CIO versenyek esetén:
A következő feltételeknek kell megfelelni a különböző formátumú, kategóriájú és szintű nemzetközi versenyeken:
a, MER tartalmazhat a törhető vagy deformálható akadályokon található biztonsági szerkezet első aktiválásáért járó 11 hibapontot
b, azon CI és CIO versenyek esetében, ahol az induláshoz több MER is szükséges, az egyik MER tartalmazhat a terepen akadályhibaként kapott 20 hibapontot.


Sportolók kategorizálása:

D minimum tizenöt (15) MER egycsillagos vagy magasabb szintű, rövid (CIC) vagy hosszú (CCI) formátumú versenyeken; vagy öt (5) MER magasabb szintű, rövid (CIC) vagy hosszú CCI) formátumú versenyeken
C minimum tizenöt (15) MER kétcsillagos vagy magasabb szintű, rövid (CIC) vagy hosszú (CCI) formátumú versenyeken; vagy öt (5) MER magasabb szintű, rövid (CIC) vagy hosszú CCI) formátumú versenyeken
B minimum tizenöt (15) MER háromcsillagos vagy magasabb szintű, rövid (CIC) vagy hosszú (CCI) formátumú versenyeken; vagy öt (5) MER négy csillagos szintű, hosszú formátumú (CCI) versenyeken
A minimum tizenöt (15) MER háromcsillagos vagy magasabb szintű, rövid (CIC) vagy hosszú (CCI) formátumú versenyeken, amiből minimum öt (5) négycsillagos versenyen elért MER

A sportolók kategorizálását minden év július 1-én és minden naptári év végén frissítik az elmúlt nyolc (8) évben elért teljesítmény alapján.Követelményrendszer:


Kombinációként minősülés, ha a sportoló nincs kategorizálva az adott szinten (520.1 cikkely):
Ha a sportoló kategóriája nem éri el a verseny szintjét a Minimális Alkalmassági Feltételeket kombinációként (adott ló és lovas páros) kell elérni a következő két táblázat alapján:


Rövid formátumú (CIC) versenyek esetén:
 

CIC 1* Minden sportoló Nemzeti Szövetség követelményei
CIC 2* Nem kategorizált nemzetközi Nemzeti Szövetség követelményei + 1x CI 1*
D sportoló Nemzeti Szövetség követelményei
CIC 3* Nem kategorizált nemzetközi vagy D vagy C sportoló Nemzeti Szövetség követelményei + 2x CI 2*Hosszú formátumú (CCI) versenyek esetén:
 

CCI 1* Minden sportoló Nemzeti Szövetség követelményei
CCI 2* Nem kategorizált nemzetközi Nemzeti Szövetség követelményei + (1x CCI1* vagy 1x CIC2*) és 1x CIC2*
D sportoló Nemzeti Szövetség követelményei + (1x CCI1* vagy 1x CIC2*)
CCI 3* Nem kategorizált nemzetközi vagy D vagy C sportoló Nemzeti Szövetség követelményei + 1x CCI2* és 1x CIC3*
CCI 4* Nem kategorizált nemzetközi vagy D vagy C  sportoló Nemzeti Szövetség követelményei + 2x CCI3* és 2x CI 3*
CCI 4* B sportoló Nemzeti szövetségek követelményei + 1x CCI3* és 3x CI 3*


Megjegyzés: A frissített Minimális Alkalmassági Feltételek 2016. június 29-én lépnek hatályba.


Lovak minősülése, ha a sportoló már kategorizálva van az adott szinten (520.2 cikkely):
Ha a sportoló kategóriája eléri a verseny szintjét, akkor a Minimális Alkalmassági Feltételeket csak a lónak kell elérni a következő két táblázat alapján: (ebben az esetben is használható a nem kategorizált sportolók követelményei kombinációként, az 520.1 cikkely alapján)


Rövid formátumú (CIC) versenyek esetén:
 

CIC 1* Minden sportoló Nemzeti Szövetség követelményei
CIC 2* C vagy B vagy A sportoló Nemzeti Szövetség követelményei
CIC 3* B vagy A sportoló Nemzeti Szövetség követelményei + 1x CI 2* (csak lovak)Hosszú formátumú (CCI) versenyek esetén:
 

CCI 1* Minden sportoló Nemzeti Szövetség követelményei
CCI 2* C vagy B vagy A sportoló Nemzeti Szövetség követelményei + (1x CCI1* vagy 1x CIC2*) (csak lovak)
CCI 3* B vagy A sportoló Nemzeti Szövetség követelményei + 1x CCI2* (csak lovak)
CCI 4* A sportoló Nemzeti Szövetség követelményei + 1x CCI3* (párosként)

Megjegyzés: A frissített Minimális Alkalmassági Feltételek 2016. június 29-én lépnek hatályba.


Minősülés bajnokságokra (521. cikkely):
Bajnokságokra és Játékokra minden Minimális Alkalmassági Feltételt ló/lovas párosként kell elérni, a terepversenyben hibátlanul kell teljesíteni. Ebben az esetben MER tartalmazhat a törhető vagy deformálható akadályokon található biztonsági szerkezet első aktiválásáért járó 11 hibapontot.

CH 1* Nemzeti Szövetség követelményei + 1x CCI1*
CH 2* Nemzeti Szövetség követelményei + 1x CCI2*
CH 3* Nemzeti Szövetség követelményei + 1x CCI3*
CH 4* Nemzeti Szövetség követelményei + 1x CCI4* vagy (1x CCI3* + 1x CI 3*)

A Fiatal Lovak Világbajnokságra történő minősülési szintet ettől eltérően, évente határozza meg a Lovastusa Bizottság.Visszaminősítés (522. cikkely):

Visszaminősítés - lovak
A visszaminősítés kötelező azon lovak számára, akik mérsékelt teljesítményt mutatnak kisebb szinten, adott szinten többszöri sikertelen részvétellel. A visszaminősítés csak lovakra vonatkozik. A visszaminősítés esetei: - két (2) egymást követő kizárás a terepversenyen - összesen három (3) kizárás a terepversenyen tizenkét (12) hónapos időszakon belül nemzetközi versenyeken

A terep versenyen történő kizárás ide vonatkozó okai lehetnek:
- háromszori (3x) ellenszegülés
- bukás vagy lovas esése
- veszélyes lovaglás

A visszaminősítés addig megmarad, míg egy MER eredmény nem kerül elérésre.

Egy adott szinten történő visszaminősítés esetén a lónak egy szinttel alacsonyabb nemzetközi versenyen kell MER-t szereznie, mielőtt újra indulhat az eredeti szinten. (pl.: egy lovat kétszer kizárnak három csillagos szintű (valamely formátumú) versenyből, akkor MER-t kell szereznie egy két csillagos szintű (valamely formátumú) versenyen, mielőtt visszatér három csillagos szintű (valamely formátumú) versenyen való induláshoz)

Ha a visszaminősítést kiváltó kizárások különböző szintű (valamely formátumú) versenyeken történek, akkor a lónak a legmagasabb szintű versenynél - amin a kizárás történt - egy szinttel kisebb (valamely formátumú) MER-t kell szereznie.

Ha a visszaminősítést kiváltó kizárások egycsillagos (valamely formátumú) versenyen történek, akkor a Nemzeti Szövetségnek értékelnie kell a lovat és egy írásos jelentést kell kiállítania a FEI Lovastusa szakosztály részére, mielőtt a ló újra nemzetközi lovastusa versenyen vesz részt.

Visszaminősítés - sportolók
Fentieken felül, A a lovasnak, aki két (2) visszaminősítésben is érintet 12 hónapos időszakon belül, a kategóriája (519. cikkely) egy szinttel lejebb kerül besorolásra egy (1) évre, a második visszaminősítő eredmény megszerzésének dátumától.


Kinek kell erre figyelni?
A Nemzeti Szövetség állítja össze és hitelesíti a MER listát, és küldi el a verseny rendezőjének a nevezési lappal együtt.
A verseny TD-je, vagy annak megbízottja ellenőrzi a MER táblázatot.


Szükséges dokumentumok:

MedCard
Nevezési lap
Minimum Alkalmassági Követelmények táblázata


Díjlovaglás % - HIBAPONT konverter
 

A fordítás helyességéért felelősséget nem vállalunk. (Frissítve: 2016. február 17.)