Főbb szabályváltozások 2013. január 1-től


A 2013. január 1-től hatályba lépő Lovastusa Szabályzat ITT tekinthető meg angol nyelven.

Főbb szabályváltozások:
- CCI és CIC meghatározása változik hosszú és rövid formátumra
- módosították a hivatalos személyekkel szemben támasztott követelményeket
- stewardok bevonása a szabályzatba
- 5. fejezet: MER (minimális alkalmassági feltételek), kategorizálás és visszaminősítés (új fogalom)
- 6. fejezet: sportolók és lovak jóléte (pontosítás)
- 546.5.3 cikkely: több elemből álló vagy alternatívával rendelkező akadályok (fekete zászló)
- B Függelék: tereppálya iramok és pályahosszak
- F Függelék: sportolókkal történő konzultáció (meghatározás változott, de a konkrét eljárás nem)
- H Függelék: pónikra vonatkozó legtöbb rész beépítésre került a szabályzatba, ez a függelék nem került megváltoztatásra, de ezentúl csak azt tartalmazza, ami eltér a szabályzat valamely pontjától

FEI