2013 FEI Lovastusa Szabályzat - Gyakran Ismételt Kérdések


Sok kérdés érkezett a FEI-hez a 2013-as Lovastusa Szabályzattal kapcsolatban, miután az elérhetővé vált a FEI weboldalán, ezért a Lovastusa Bizottság a következő útmutatót adta ki a leggyakrabban feltett kérdések megválaszolására.
Reméljük, hogy az alábbiak megkönnyítik a 2013-as szabályzat által bevezetésre került változások és új fogalmak megértését.

Kérdések/válaszok:

1. Hogyan tudott beleszólni a nemzeti szövetségem a szabályok átalakításába?

A nemzeti szövetségek 2011 júniusától bevonásra kerültek a konzultációs folyamat egészébe. Ez a folyamat az új szabályzat nemzeti szövetségek általi jóváhagyásával zárult az isztambuli éves közgyűlésen (2012. november).
Nyílt Lovastusa Fórumok kerültek megrendezésre 2011 augusztusában Luhmühlenben (GER), 2011 októberében Guadalajaraban (MEX), 2011 novemberében Adelaide-ben (AUS) és 2012 áprilisában Kihikihiban (NZL), valamint 2012 májusában a lovastusa rendkívüli ülésén a FEI Sport Fórum alatt, Lausanne-ban (SUI).
2012 júliusában a nemzeti szövetségeket felkérték az első tervezet felülvizsgálatára és módosító javaslatok tételére, a 2013-as Lovastusa Szabályzat végső tervezete pedig 2012. október 11-én vált elérhetővé. Több észrevétel érkezett jó néhány nemzeti szövetségtől, a lovastusában érintett országokkal történő végleges megállapodás pedig – amely több átmeneti rendelkezést is tartalmaz – 2012. november 7-én, a FEI Közgyűlésen született meg.


2. Hogyan tudja az új szabályzat jobban meghatározni a különbséget a CCI (hosszú formátumú) és a CIC (rövid formátumú) versenyek között?

A szabályzat főbb részei, ahol a két formátum közötti különbségek megerősítésre kerültek, a következők: a tereppálya hossza, a részfeladatok sorrendje és a verseny teljes időtartama.


3. Eddig a nemzeti versenyek is részt vettek a FEI minősülési folyamatában (Minimális Alkalmassági Feltételek mátrixa), de ezt felváltották a nemzetközi versenyek, miért?

Fontos, hogy a minősülési folyamat azon részéről, amelyért a FEI felelősséggel tartozik, a FEI adatokat tudjon gyűjteni és közvetlen irányítással biztosítani tudja az ide tartozó versenyek szintjét és színvonalát. A FEI-nek minderre csupán a nemzetközi versenyek esetében van módja, melyeket a FEI szabályzat szerint, a FEI hivatalos személyek közvetlen bevonásával rendeznek.


4. Vannak olyan helyzetek, amikor a nemzeti versenyek is felhasználhatók a FEI minősülés folyamatának részeként?

Elfogadásra került, hogy átmeneti jelleggel 2013-ban szükség esetén, speciális helyzetekben a Nemzeti Szövetségek korlátozott számban bejelenthetnek előre meghatározott nemzeti versenyeket, melyek az eredmények elszámolása során egyenértékűek lesznek az azonos szintű nemzetközi versenyekkel. Mindezzel ellensúlyozandó – az új szabály bevezetését követő egy évben – a kevés nemzetközi versenyt rendező területek hátránya, mely a megfelelő számú minősülési lehetőségek hiányában mutatkozik meg.


5. Történt változás a FEI minősülési folyamatban (Minimális Alkalmassági Feltételek mátrixa)?

Az alap Minimális Alkalmassági Feltételek mátrixa csak kis mértékben változott, néhány új pont került bevezetésre, ami az új mátrixon tükröződik vissza.
Új pontok:
- sportolók kategorizálása
- kombinációként (ló-lovas) minősülés, ha a sportoló nincs kategorizálva az adott szinten
- lovak minősülése, ha a sportoló már kategorizálva van az adott szinten
- csak a nemzetközi verseny vehetők figyelembe


6. Minősülés időszaka a versenyt megelőző két év marad?

A CI és CIO versenyekre egyszer megszerzett minősülés korlátlan időszakra szól, és nem jár le két év után. Bajnokságok esetén, akárcsak régen, a minősülés elveszti érvényét, ezért azt újból teljesíteni kell a megelőző, vagy a tárgy évben.


7. Kombinációként haladok a FEI minősülési folyamatban?

Az, hogy valaki kombinációként, vagy anélkül minősülhet a CI és CIO versenyekre, függ a sportoló kategóriájától és a megcélzott verseny szintjétől.
Bajnokságokra történő minősülési folyamat nem változott, minden sportolónak és lónak kombinációként kell minősülnie a megelőző, vagy a tárgy évben.


8. A sportoló kategorizálása megegyezik a lovas licenc-szel?

Az elképzelés hasonló, de a koncepció egyértelművé tétele érdekében a meghatározás változott a nemzeti szövetségek első tervezethez kapcsolódó észrevételei alapján.
A lovasok kategorizálása azért került bevezetésre, hogy elismerjük azon lovasok teljesítményét, akik bizonyos számú pozitív eredmény által bizonyították képességeiket.


9. Mi a cél a sportoló kategorizálásának bevezetésével?

Egy keretet teremt, ahol a sportolók bizonyított tudása és tapasztalata a sport különböző szintjein elismerhető és értékelhető.
Egy eredményeken alapuló objektív rendszer, ami képes felismerni a sportolók tapasztalatából és tudásából következő különbségeket, előfeltétele egy kifinomultabb minősülési rendszernek, ami sokféle, a sportban tapasztalt helyzetet tud figyelembe venni.
Az elképzelés az volt, hogy egy olyan rendszer szülessen, ami képes több „bizalmat” mutatni azon sportolók felé, akik már „bizonyítottak”, ugyanakkor vigyáz az új és kevés tapasztalattal rendelkező sportolókra.


10. Sportolói kategóriába kell tartoznom, hogy FEI lovastusa versenyen részt vehessek?

Nem - Ahogy korábban, a sportolóknak el kell érni a Minimális Alkalmassági Feltételeket a FEI lovastusa versenyen való részvételhez, de nem szükséges valamely kategóriába tartozni.


11. A sportolók kategorizálása fel lesz használva a versenyre érkező nevezések kiválasztási/sorsolási folyamatában?

Nem - A kategóriák nem lesznek használva a versenyek kiválasztási és sorsolási folyamatának alapjaként; minden sportolónak biztosítva van az egyenlő esély a nevezés során – ha minősült az adott szintre.


12. „A” kategóriájú sportolónak kell lennem ahhoz, hogy négy csillagos versenyeken, Lovas Világjátékon vagy az Olimpiai Játékokon indulhassak?

Nem - Nincs szükséges kategória négy csillagos versenyeken, Lovas Világjátékon, vagy az Olimpiai Játékokon való részvételhez.


13. Van-e egy magasabban kategorizált sportolónak egy alacsonyabb kategóriájúval szemben valamilyen előnye, ha ugyanabban a kategóriában versenyeznek?

Egyáltalán nincs.


14. A sportolók kategorizálása cikkelyben mit jelent a „megfelelő szint”?

A megfelelő szint a Minimális Alkalmassági Feltételek szintjeire utal, melyek a különböző kategóriák meghatározásai során használatosak:
D = 1 csillag, C = 2 csillag, B = 3 csillag, A = 4 csillag
(Pl.: 2 csillagos eredményeket vesznek figyelembe a C kategória eléréséhez, így a 2 csillagos szint lesz a megfelelő szint a C kategóriához)


15. Mi a cél a visszaminősítéssel (Reverse qualification) és hogyan működik?

A visszaminősítés célja, hogy biztosítsa annak a lovas kiképzési alapelvnek az alkalmazását, hogy ha a sportoló kizárásra kerül, vagy rosszul teljesít a terepversenyen, egy szintet visszalépjen a bizalom visszanyerése érdekében.
Ennek nyilvánvalóan speciális szabály nélkül is meg kellene történni, de ez a kitétel hivatott biztosítani a felelős sportolói hozzáállást.


16. Sok olyan szabályváltoztatás van, ami a nagyobb biztonságért lett bevezetve és annak érdekében, hogy növelje a sportolók felelősségtudatát, hogy saját képességeiket ismerve, azok tudatában lovagoljanak?

A nemzetközi versenyeken való részvétel technikai követelményeire vonatkozó szabályok változása összhangban van a biztonsági és kockázatkezelési koncepció fejlődésével, és azzal az igénnyel, hogy ott alakítsunk ki felelősségtudatot, ahol arra a leginkább szükség van. Csak maguk az edzőik és nemzeti szövetségeik által támogatott lovasok tudják eldönteni, feljebb léphetnek-e ők, vagy lovaik, és ezt mikor tegyék. Ezt a felelősséget semmilyen minősülési rendszernek sem szabadna felváltani.


17. Mikor lépnek hatályba az új szabályok?

2013. január 1-jén. Azonban 2013-ban számos átmeneti rendelkezés (ezek szerepelnek a szabályzat bevezetésében) fogja elősegíteni néhány új rendelkezés fokozatos megvalósítását.


18. Ezek új és kipróbálatlan szabályok. Milyen eszközök vannak a felülvizsgálatukra és módosításukra a 2013. január 1-től szerzet tapasztalatok fényében?

A FEI Lovastusa szakosztálya figyelemmel kíséri az új szabályzat alkalmazását és minden előre nem látott körülményt jelez a Lovastusa Bizottságnak. Ha bármelyik új rendelkezés alkalmazhatatlannak tűnik, vagy méltánytalan, a Lovastusa Bizottság azonnal felül fogja vizsgálni és megoldásokat fog javasolni.


19. Ha szükséges, mi a szabályzat felülvizsgálatának menete?

Azonnal, ha sürgős és szükséges, egyébként a teljes körű felülvizsgálatra 2013 végén kerül sor.


20. Kihez tudok fordulni, ha a szabályzat valamely pontja további tisztázásra szorul?

A FEI Lovastusa Szakosztályának munkatársaihoz a FEI Központban. (FEI Eventing and Olympic Department, FEI Headquarters, Lausanne, www.fei.org)


MEGJEGYZÉS: Figyelem! A versenyek eredményeire vonatkozóan:
A visszaminősítések megfelelő végrehajtása érdekében a nemzeti szövetségeknek, valamint a sportolóknak alaposan ellenőrizniük kell a terepversenyek eredményeit a verseny helyszínén, hogy biztosan jó formában szerepeljenek a verseny hivatalos eredményében a büntetések, kizárás (EL), visszalépés (WD) és feladás (RET).

2012. december 11.


Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy
- a fenti GyIK összeállítást a 2013 FEI Eventing Rules FAQ alapján készítettük,
- az eredeti közlemény ITT érhető el,
- a fordítás hitelességéért felelősséget nem vállalunk,
- bármilyen ellentmondásos esetben az eredeti, angol nyelvű változat a helytálló.
Megértésüket köszönjük!
Részletekkel kapcsolatban kérjük, látogassanak el a FEI honlapjára (www.fei.org), illetve tekintsék át a 2013-as FEI Lovastusa Szabályzatot.

eventing.hu